Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Visie

Een professionele docent is een docent die voldoet aan de bekwaamheidseisen zoals die door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) zijn ontwikkeld. In die eisen heeft de SBL de competenties waarover een docent moet beschikken en de beroepstaken die hij moet uitvoeren vastgelegd. En dat is meer dan lesgeven. Dat is kennis en toepassing van het vak, pedagogiek, didactiek, communicatieve vaardigheden, samenwerken binnen een organisatie. Maar dat is ook steeds meer kritische (zelf)reflectie en onderzoek.

Stage en theorie waren ooit twee aparte werelden. In het geval van Opleidingsscholen worden theorie en praktijk in het curriculum van de lerarenopleiding beter geïntegreerd. Door veel plaats in te ruimen voor het leren op de werkplek, zijn de lerarenopleidingen en de vo-scholen samen verantwoordelijk voor het opleiden van de studenten. En dus voor de kwaliteit van die opleiding. Ze ontwikkelen samen een deel van het nieuwe curriculum en voeren dat ook samen uit.

Opleidingsscholen vinden dat scholing van docenten niet na de lerarenopleiding mag stoppen. 'Een leven lang leren', dat is wat het Ministerie van Onderwijs voor ogen heeft. Opleidingsscholen hechten waarde aan de begeleiding van nieuwe docenten, maar evenzeer aan permanente professionalisering van zittende docenten.

 

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School