Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Academisch

Een Academische kop op de opleidingsschool

In 2006 ging voor de duur van drie jaar de landelijke dieptepilot 'Partners in opleiden' van start. De AOS Alliantie VO & Notre Dame begon aanvankelijk als gewone opleidingsschool, maar besteedde vanaf het begin een deel van de subsidie aan onderzoek. Dit onder het mom: onderzoek hoort bij opleiden in de school en elke professionele leerkracht dient een onderzoekende houding aan te nemen ten aanzien van zijn eigen ontwikkeling en die van het onderwijs en de school.

Studenten en docenten hebben door evidence based practice en practice based evidence uitgebreid ervaring opgedaan met onderzoek doen. In 2009 heeft De AOS
Alliantie VO & Notre Dame daarom óók een subsidieaanvraag ingediend om als Academische Opleidingsschool verder te gaan. Die aanvraag is voor een overbruggingsperiode van twee jaar toegekend. Sindsdien is met veel enthousiasme op alle scholen een onderzoeksgroep aan het werk actief. Die begeleidt LIO's bij hun eindonderzoek en doet daarnaast zelf onderzoek in het belang van de eigen ontwikkeling en de schoolontwikkeling.

In het najaar van 2011 is opnieuw een subsidieaanvraag ingediend bij de overheid, waarmee de status van Academische Opleidingsschool tot 2015 is behouden. In dat jaar vindt accreditatie van alle lerarenopleidingen plaats. Daar valt de AOS Alliantie VO & Notre Dame dan onder.

 

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School