Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Partners in opleiden

De vo-scholen en lerarenopleidingen werken samen in het partnermodel, door de Onderwijsraad aldus omschreven:

De school is medeverantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding. De school heeft, naast het coachen van de op te leiden leraar, als taak een deel van de opleiding te verzorgen. Hiertoe stelt de school één of meerdere opleiders in de school aan. Deze verzorgt of verzorgen opleidingsonderdelen, verzorgen supervisie over de op te leiden leraren, richten zich op de professionele ontwikkeling van de op te leiden leraar en verzorgen de training en begeleiding van de coaches die in de school werkzaam zijn. De school is met het opleidingsinstituut verantwoordelijk voor de vormgeving van de opleiding. Binnen het opleidingsinstituut verzorgt men de vakdidactische en meer conceptuele thema's binnen de opleiding en is men in het geval van de initiële opleiding van lio's gericht op de studievoortgang van de op te leiden leraar.

De keuze voor het partnermodel betekent dat alle acht vo-scholen en beide lerarenopleidingen zijn vertegenwoordigd in de werkgroepen: de Expertisegroep Opleiden en de Expertisegroep Onderzoek. Aanvankelijk was er ook de Expertisegroep Integraal personeelsbeleid, maar die is inmiddels opgenomen in de Beleidsgroep Personeel van de Alliantie Voortgezet Onderwijs.

 

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School