Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Subsidie en voorwaarden

Sinds 2008 hebben alle acht Opleidingsscholen het ILS-Keurmerk. ILS HAN en ILS RU vertrouwen hun studenten dus graag aan onze schoolopleiders toe. De opleidingen en de scholen hadden bovendien zoveel vertrouwen in elkaars kwaliteit, dat ze een nieuwe samenwerkingsovereenkomst wilden sluiten. Die overeenkomst lag aan de basis van de subsidieaanvraag Opleidingsschool.

Met ingang van het schooljaar 2009-2010 zette het ministerie van OC&W de subsidie voor dit project om in een structurele financiering voor een beperkt aantal gekwalificeerde samenwerkingsverbanden, verspreid over het land. De AOS Alliantie VO & Notre Dame ontving, na een officiële accreditatie door de Nederlands-Vlaamse Accreditatiecommissie (NVAO), het predicaat 'goed' en is daardoor tot 2015 verzekerd van een substantiële tegemoetkoming in de opleidingskosten.

In december 2009 kwam ook de goedkeuring voor de aanvullende subsidieaanvraag Academische Opleidingsschool. Hierdoor mochten we ons tot december 2011 Academische Opleidingsschool noemen. In oktober 2011 is de extra subsidie opnieuw aangevraagd. Die loopt tot 2015.

De Opleidingsscholen gebruiken de subsidie die ze jaarlijks ontvangen om volwaardige partners in opleiden te worden. Tussen 2009 en 2015 krijgt de AOS Alliantie VO & Notre Dame jaarlijks € 340.000,-. Voorwaarde voor de subsidie is wel dat de acht scholen samen elk schooljaar minstens 220 stagiaires van de twee betrokken opleidingen plaatsen. In 2015 moet 40 procent van de lerarenopleiding 'werkplek gerelateerd' zijn. Voor de Academische kop op de Opleidingsschool krijgen we vanaf 2009 nog eens € 70.000,- per jaar. Met dat bedrag zetten we in elke school een onderzoeksgroep op en professionaliseren we de deelnemers. Het is de bedoeling dat elke onderzoeksgroep zelf onderzoek doet en onderzoek van studenten begeleidt.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School