Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Een lerende organisatie

Theorie en praktijk waren voorheen twee aparte werelden. Met onderzoek vullen kennis uit de theorie en kennis uit de praktijk elkaar aan: evidence based practice en practice based evidence. Onderzoek legt binnen de opleidingsschool de basis voor onderwijs- en schoolontwikkeling. Collega's en studenten professionaliseren zich door een onderzoekende houding aan te nemen. Een academische opleidingsschool waar zij de kans krijgen zich verder te ontwikkelen kan zich met recht een op professionele wijze lerende organisatie noemen.

Grondslag voor de visie van de AOS Alliantie VO & Notre Dame op onderzoek vormt het beroepsbeeld zoals dat is neergelegd in de wet BIO en de zeven SBL-competenties. Van het begin af aan is onderzoek doen onderdeel geweest van de pilotactiviteiten van de 'gewone' opleidingsschool. De academische opleidingsschool integreert onderzoek nog meer in de opleiding van docenten en studenten, het curriculum van leerlingen en de kwaliteitsontwikkeling van scholen.

Wij onderschrijven dat het docentschap meer is dan lesgeven. Het gaat om kennis en toepassing van het vak, pedagogiek, didactiek, communicatieve vaardigheden, samenwerken binnen een organisatie, maar ook steeds meer om kritische (zelf)reflectie en onderzoek.

Onderzoekers van vo-scholen en van de lerarenopleidingen leren van elkaar en professionaliseren samen. De onderzoeksbegeleiders van de scholen en de lerarenopleidingen ontwikkelen samen het nieuwe curriculum voor de studenten. Zo kunnen zij onderzoek ook gezamenlijk begeleiden en beoordelen. Het is wenselijk dat de begeleider van een LIO-onderzoek eerst zelf onderzoeksvaardigheden aanleert en onderzoek uitvoert voordat hij anderen gaat begeleiden.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School