Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Met elkaar samenhangende doelen

Onderstaande doelen van onderzoek in de academische opleidingsschool hangen met elkaar samen.

- Onderzoek is een middel om onderwijs te blijven ontwikkelen. Docenten en leraren in opleiding maken samen deel uit van de onderzoeksgroep binnen de school. Dat verbindt de professionalisering van docenten, de opleiding van LIO's en schoolontwikkeling met elkaar.

- Een professional kan reflecteren op zijn beroep. Onderzoekers leren van elkaar en van elkaars onderzoek. Docenten die onderzoek doen zijn bovendien op een andere manier met hun vak of het onderwijs bezig en dat kan het plezier in het werk verhogen.

- Onderzoekende docenten geven het goede voorbeeld aan hun leerlingen. Als leerlingen leren kritisch te zijn en te reflecteren op hun eigen handelen, verwerven ze daarmee competenties die ze later nodig zullen hebben.

- Onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en speelt een belangrijke rol bij opbrengstgericht werken.

- Op basis van onderzoek kan de school professioneler onderwijskundige beslissingen nemen. Onderzoek is daarmee een middel dat schoolontwikkeling ondersteunt.

- Onderzoek binnen de school gaat uit van de context en probleemstellingen op school. Dat maakt de resultaten van onderzoek binnen de school zeer bruikbaar.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School