Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Verder op de ingeslagen weg

Tot en met 2015 werkt de AOS Alliantie VO & Notre Dame aan een gezamenlijk onderzoeksprogramma voor het gehele partnerschap en een nog betere koppeling van onderzoek aan schoolontwikkeling en onderwijsinnovatie. Wij streven ook naar een nog grotere gezamenlijkheid van scholen en opleidingen in het begeleiden en beoordelen van studentenonderzoek. Tevens werken wij aan verdere professionalisering van onderzoekers en onderzoeksbegeleiders en stimuleren wij een onderzoekende houding op alle niveaus. Verder willen wij onderzoek verbreden binnen de school; docentonderzoek publiceren en ervaringen uitwisselen, ook buiten het partnerschap; en mogelijkheden inventariseren voor samenwerking met onderzoeksinstituten.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School