Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Meer lezen over De Professionele Opleidingsschool

Er zijn in de afgelopen jaren al heel wat publicaties verschenen over de opleidingsschool in het algemeen en De Professionele Opleidingsschool in het bijzonder. Er is over geschreven in informatiebulletins van de Alliantie Voortgezet Onderwijs, de afzonderlijke scholen en de lerarenopleidingen. Het belangrijkste doel daarvan was de eigen werknemers te informeren en te enthousiasmeren over de veranderingen op het gebied van samen opleiden.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School