Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Kwaliteitszorg

Aan de werkgroep Kwaliteitszorg nemen projectleiders en kwaliteitszorgmedewerkers deel van de vijf regionale samenwerkingsverbanden die het ILS HAN en ILS RU gesloten hebben. Zolang het ministerie geen duidelijke criteria geeft voor de kwaliteit van de (Academische) Opleidingsschool, gaat de werkgroep uit van wat de accreditatiecommissie (NVAO) en wij zelf belangrijk vinden. In de startnotitie hebben we onze werkwijze beschreven en thema's gekozen waar we naar kijken als we willen weten of we het goed doen en of we het goede doen. Daaronder vallen natuurlijk de kwaliteit van het opleiden op de werkplek en de kwaliteit van de betrokken medewerkers. Maar ook stagetoedeling en matching, en communicatie. De vragen die de werkgroep Kwaliteitszorg stelt, komen steeds op hetzelfde neer. We verplaatsen een deel van het curriculum van de opleiding naar de scholen; slagen we er daarmee in om studenten beter voor te bereiden en toe te rusten voor het leraarschap?

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School