Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Karakteristiek

Karakteristiek voor de AOS Alliantie VO & Notre Dame is de organisatie. Die bestaat uit een stuurgroep, een projectgroep en expertisegroepen. Het bijzondere van onze organisatie is dat in alle groepen zowel collega's van de scholen als van de lerarenopleidingen zitten. Wij leiden samen op.

De stuurgroep zorgt voor een gezamenlijke visie en besluitvorming. Voor de leden van de stuurgroep klik hier.

De projectgroep initieert, koppelt, controleert en evalueert de activiteiten van de expertise- en werkgroepen in de scholen en de opleidingen. De projectgroep voorziet de stuurgroep van de nodige informatie. Voor de leden van de projectgroep klik hier.

Er zijn drie expertisegroepen: de EG Opleiden, de EG Onderzoek en de EG IPB.
In de EG Opleiden zitten alle algemeen begeleiders. Zij wisselen ervaringen uit, ontwikkelen het werkplekleren en zorgen voor professionalisering van schoolopleiders en schoolpracticumdocenten.
In de EG Onderzoek zitten alle coördinatoren van de onderzoeksgroepen van de scholen plus de begeleiders daarvan vanuit de instituten. De onderzoeksgroep op school doet zelf onderzoek en begeleidt studenten bij de uitvoering van hun onderzoek.
De EG IPB is een onderdeel van de beleidsgroep Personeel van de Alliantie Voortgezet Onderwijs. Daarin zitten de rectoren van alle acht vo-scholen. Zij koppelen het personeelsbeleid aan het opleidingsbeleid en werken aan het imago van het docentenberoep.
Op de pagina's Opleiden, Onderzoek en IPB vindt u de deelnemers aan de respectievelijke expertisegroepen.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School