Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Een duurzame structuur

Binnen de AOS Alliantie VO & Notre Dame is een duurzame structuur ontstaan die opleiden, onderzoek en schoolontwikkeling verbindt. Dat is een belangrijk resultaat van de afgelopen jaren. Deze structuur zien we binnen de individuele instellingen en binnen het partnerschap als geheel. Vanuit deze structuur ontwikkelen we jaarlijks gezamenlijk verder.

Onderzoek doen binnen de academische opleidingsschool levert resultaten op op het niveau van leren door leerlingen, professionalisering van docenten, schoolontwikkeling en innovatie. Een paar voorbeelden. Elke school heeft een onderzoeksgroep en een onderzoeksprogramma; docentonderzoekers leren van onderzoekers van de HAN; studenten worden begeleid door geschoolde onderzoeksbegeleiders; praktijkonderzoeken dragen bij aan onderwijsinnovatie; er wordt gewerkt aan een onderzoeksleerlijn voor leerlingen; de onderzoeksgroepen delen hun ervaringen en resultaten met elkaar; de scholen en de opleidingen werken systematisch samen op het gebied van onderzoek door studenten; de onderzoekstaak krijgt expliciet aandacht in het personeelsbeleid; er zijn twee bundels verschenen waarin onderzoek wordt gepresenteerd.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School