Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Stages

Jaarlijks plaatsen de acht scholen van de Academische Opleidingsschool ruim driehonderd studenten, niet alleen van de HAN en de RU, maar ook van de lerarenopleiding voor kunstvakken Artez en de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. De scholen regelen samen met Bureau Extern, het stagebureau van de instituten, de stageverdeling bovenschools. Behalve met stagetypen en vakken houden zij ook rekening met de vacatures die er zijn, of met specifieke wensen van scholen of studenten.

Docenten in opleiding kunnen bewust kiezen voor een bepaalde stageschool, bijvoorbeeld op basis van het schoolprofiel en de eigen leerdoelen. Schoolprofiel en onderzoeksprofiel van alle scholen staan op de website van Bureau Extern.

In 2015 moet veertig procent van de opleiding werkplek gerelateerd zijn. Daarvoor wordt het zogeheten werkplekleren (WPL) ontwikkeld. WPL1 is een programma voor eerstejaars studenten van ILS HAN. Zij maken kennis met het leraarschap: de generieke kennisbasis. Voor tweede- en derdejaars studenten is er WPL2a en WPL2b: leerwerktaken die gericht zijn op het vak dat de studenten gekozen hebben. In het vierde studiejaar voeren de LIO's op de stageschool hun LIO-onderzoek uit. Zij worden begeleid door een onderzoeksbegeleider van de school, naast de begeleiding op het instituut.

Elke school heeft een onderzoeksprogramma, met onderzoeksvragen die voor de school interessant zijn en waar de onderzoeksgroep aan werkt. Scholen waarderen het als een student uit die onderwerpen iets kiest of zich aansluit bij de onderzoeksgroep.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School