Citadel College

Dominicus College

Mondial College

Maaswaal College

Pax Christi College

Stedelijke SCholengemeenschap Nijmegen

Stedelijk Gymnasium Nijmegen

 
achtscholenachtscholenachtscholen

De academische opleidingsschool

AOS Alliantie VO & Notre Dame

Onderzoek doe je niet alleen

Op meerdere scholen van de AOS Alliantie VO & Notre Dame staan dezelfde onderzoeksthema's voor schoolontwikkeling op de agenda. Ook ILS HAN en ILS RU houden zich volgens hun onderzoeksprogramma's met vergelijkbare thema's bezig. De afgelopen jaren hebben scholen en opleidingen al samengewerkt in specifieke onderzoeksprojecten.

Een thema dat zich goed leent voor een gezamenlijke aanpak is het ontwikkelen van competenties op de werkplek, het zogenoemde werkplekleren. Studenten leren, werken en onderzoeken samen met professionals: de grondslag voor leren in de opleidingsschool. De opleiding binnen de school zal steeds meer relatief zelfstandig worden, zij het afgestemd met de opleiding op de faculteit.

Afgelopen jaren heeft al een aantal gezamenlijke onderzoeksprojecten gelopen tussen verschillende partners van de Academische opleidingsschool Alliantie VO & Notre Dame. Waar mogelijk zal dit verder worden uitgebreid.

  1. De inzet van een curriculum gestoeld op de virtuele competentiegerichte leeromgeving LINK2 (HAN en Maaswaal College)
  2. Aanvraag Krachtig meesterschap Taalgericht vakonderwijs (ILS-RU en SSgN)
  3. Historisch contextualiseren (ILS-RU en Dominicus College)
  4. Actief grammaticaal denken (ILS-RU en Dominicus College)

Kwaliteit gewaarborgd

Binnen de AOS Alliantie VO & Notre Dame beoordelen de scholen en de opleidingen gezamenlijk de kwaliteit van het praktijkonderzoek door studenten.
Ook voor de onderzoeken van docentonderzoekers gelden kwaliteitscriteria. Die willen we in gezamenlijk overleg verder concretiseren.

 

Nieuwsbrief
Instituut Leraar en School